Elke leerling komt in een basisgroep, die past bij zijn mogelijkheden, ontwikkeling en zelfredzaamheid. De basisgroepen hebben geen nummers maar letters en zijn voornamelijk ingedeeld op basis van leerjaren en sociaal emotionele ontwikkeling.  De basisgroepen A en B zijn Bouw 1 (lln. van 4 t/m ca. 8 jaar), de basisgroepen C, D en E zijn Bouw 2 (lln. van 9 t/m ca. 11 jaar) en Bouw 3 zijn de basisgroepen F en G (lln. van 12 en 13 jaar).

 

Gedurende de lestijden zitten leerlingen niet continu in een vaste groep; ze werken soms in andere groepjes, passend bij hun onderwijsbehoefte. Elke leerling heeft wel een vaste leerkracht, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse onderwijs.