Op WetterWille gaan we werken met basisgroepen. Deze basisgroepen hebben geen nummers maar letters. Ze zijn voornamelijk ingedeeld op basis van sociaal emotionele ontwikkeling.  De basisgroepen A, B, C en D zijn Bouw 1 (lln. van 4 t/m ca. 10 jaar) en de basisgroepen E, F, G en H zijn Bouw 2 (lln. van 10 t/m ca. 13 jaar)

Alle leerlingen starten ’s morgens in de basisgroep.  Naast  rekenen, taal en lezen in de vorm van automatiseren of extra oefenen worden sociale gebeurtenissen besproken en behandeld.