Om de groepsvorming een extra kans van slagen te geven gaan de leerlingen van WetterWille ook een bezoek brengen aan “Cleyn Alserd”, de boerderij van school. de leerlingen van de groepen A, B, C en D gaan 1 dag naar de boerderij en de leerlingen van de groepen E, F, G en H gaan drie dagen naar de boerderij.

 

Kijk voor meer informatie op: http://cleynalserd.nl

In de kalender kunt u zien op welke dag(en) uw kind(eren) naar de boerderij gaat.

Naast het boerderijbezoek gaan de leerlingen in juni met een 1 daagse schoolreis.