Welkom bij SBO WetterWille, één van de elf Odysseescholen en onderdeel van Campus Simmerdyk. WetterWille is een School voor Speciaal Basisonderwijs en biedt Verrassend Passend Onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen.

 

SBO WetterWille is een openbare school voor speciaal basisonderwijs die per 1 januari 2012 haar intrek heeft genomen in een nieuwe school aan de Simmerdyk 3 te Sneek. Onze leerlingen komen hoofdzakelijk uit de zuidwesthoek van onze provincie. Om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs moeten leerlingen een beschikking hebben van de permanente commissie leerlingenzorg. De school maakt onderdeel uit van de Campus Simmerdyk waarin ze samenwerkt met Sinne en de Praktijkschool. In de Campus Simmerdyk is ook het Expertisecentrum gevestigd.