Interesse inschrijving WetterWille

WetterWille is een school voor speciaal basis onderwijs. Dat betekent dat niet iedere leerling daar zo naartoe kan gaan. De commissie van toelaatbaarheid toetst aan de hand van vaste criteria of plaatsing op het sbo de best passende plek voor een leerling is. Als de commissie een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven kan een leerling worden aangemeld bij een school voor speciaal basis onderwijs. 

 

Benieuwd of sbo WetterWille voor uw kind een passende plek zou zijn? Of nieuwsgierig wat ons onderwijs nu anders maakt dan het onderwijs op andere scholen?

Neem contact met ons op, zodat we in een persoonlijk gesprek en rondleiding, antwoord kunnen geven op uw vragen. 

 

We zijn bereikbaar via (0515) 859 860 of via administratie@sbowetterwille.nl 

 

Meer informatie over de procedure en het krijgen van een beschikking vindt u hier