BELANGRIJKE DATA

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 18 maart

Laatste inlevermoment oudertevredenheidspeiling.

Woensdag 23 maart

Kijkdag/ opendag Campus Simmerdyk

24 t/m 29 maart

Paasvakantie

25 april t/m 6 mei

Meivakantie