DOEKDRAGERS

Onze school is uitgekozen om bij de thuiswedstrijd van Sc Heerenveen tegen NEC op zaterdag 20 februari de vlag te dragen op de middenstip! Een unieke belevenis die wij morgen met een groep leerlingen uit bouw 2 gaan beleven. Voor het vervoer en de begeleiding op zaterdagavond hebben we een beroep op de ouders gedaan. Er hebben zich genoeg ouders opgegeven om mee te gaan als begeleider. Dit toont de ouderbetrokkenheid en vinden wij als school natuurlijk geweldig! Helaas kunnen niet alle ouders mee. We hebben als school geloot en in verband met de verantwoordelijkheid ervoor gekozen naast vijf ouders ook vijf teamleden mee te nemen. De ouders die meegaan hebben intussen bericht gehad.

3E CONTACTMOMENT

Afgelopen week hebben we het 3e contactmoment gehad. Beide avonden zijn goed bezocht door ouders! Mocht u toch, om welke reden dan ook niet geweest zijn kunt contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind(eren) en eventueel een nieuwe afspraak maken.

PEILING VIJG GELIJKE DAGENMODEL

Door de hoge opkomst bij de oudergesprekken was ook de respons op onze peiling om draagvlak te creëren voor het vijf gelijke dagenmodel. 65% van de ouders/verzorgers hebben hun stem uitgebracht. Hiervan ging 88% akkoord met het vijf gelijke dagenmodel en 12% niet.

Hieruit kunnen we concluderen dat er bij de ouders/verzorgers van WetterWille genoeg draagvlak is om de besprekingen over het vijf gelijke dagenmodel voort te zetten. Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor uw medewerking.

SCHOLEN MET SUCCES

Om onze kwaliteit continue te verbeteren is uw mening voor ons erg belangrijk.

Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden willen we u in de gelegenheid stellen ons te informeren over wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school maar ook op welke punten, naar uw mening, verbetering zou moeten plaatsvinden.

In overleg met de Medezeggenschapsraad hebben wij besloten een oudertevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit doen wij in samenwerking met het onderzoek- en communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met Succes”. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden en de resultaten vergeleken kunnen worden met een landelijk gemiddelde. Om een goed beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers de lijsten invullen. We hopen op uw medewerking.

Naast de ouders/verzorgers worden de vragenlijsten ook ingevuld door de leerlingen van bouw 2 en alle teamleden van WetterWille.

 

Op maandag 7 maart krijgen de leerlingen de vragenlijst mee naar huis. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Zodra wij de uitslagen van deze peilingen binnen hebben, brengen we u op de hoogte over de uitslag.

 

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 26 februari

Rapporten mee!

29 februari t/m

4 maart

Voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart

Vragenlijst tevredenheidsonderzoek mee.

25 t/m 29 maart

Paasweekend.