INSPECTIE

In de extra nieuwsbrief van afgelopen maandag heeft u kunnen lezen dat we op dinsdag 5 april bezoek zou krijgen van de Onderwijsinspectie.

Twee inspecteurs hebben de hele dag meegedraaid op WetterWille. Ze hebben alle groepen een bezoek gebracht, gesprekken gehad met leerkrachten, ouders, leerlingen en het managementteam ( directie en IB).

Er is gekeken of het zelfbeeld van de school overeenkomt met het beeld wat de inspectie van de school heeft gekregen en wat dit betekent voor de verdere ontwikkelingen in WetterWille. Het definitieve rapport moet nog gemaakt worden, maar in grote lijnen komt ons zelfbeeld overeen met het beeld wat de inspectie heeft gezien op WetterWille. Een dikke voldoende! Daarnaast blijven er altijd punten waar we nog beter in kunnen worden en daarom zeten we deze ontwikkelingen voort. Het definitieve rapport is binnenkort te bekijken op www.onderwijsinspectie.nl