Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016 en daarom wensen we u allen een gelukkig 2016! Deze week zijn we gestart met code ROOD. Zo begon op maandag 4 januari voor velen al zonder water en vanaf dinsdag code ROOD door ijzel. Voor ons een goed leerpunt om te checken hoe we alle ouders/ verzorgers zo snel mogelijk goed kunnen informeren. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van verschillende communicatie middelen.

Op dinsdagmorgen werd door het KNMI code ROOD afgegeven. Al snel werd duidelijk dat het merendeel van de taxi’s van taxicentrale Witteveen niet reden. De reden dat een enkele taxi wel reed had te maken met de plaatselijke ijzel. Omdat het KNMI voor de gehele provincie code ROOD af had gegeven hebben we er voor gekozen de ouders/verzorgers te adviseren hun kinderen thuis te houden. Intussen waren de collega’s die in Sneek wonen op school aangekomen. De leerlingen die wel op school kwamen hebben we geadviseerd weer naar huis te gaan omdat we de weerssituatie in de loop van de dag niet goed konden inschatten (nadat we eerst met ouders hadden gecommuniceerd). De groepsleerkrachten hebben deze ochtend een belronde naar de ouders gedaan en de actuele informatie op Klasbord gezet.

Vanaf woensdagmorgen hebben we de informatie versterkt via Klasbord, de website, twitter en Omrop Fryslân. Woensdagavond hebben de chauffeurs van taxicentrale Witteveen de ouders zelf telefonisch geïnformeerd dat ze donderdag 7 januari niet reden.

Een “gekke” 1e week, maar gelukkig is alles goed verlopen. Ook willen we u bedanken voor de medewerking en het begrip voor onze beslissingen. In deze situaties willen we ook het belang van Klasbord nogmaals benadrukken. Niet alle ouders zijn in de gelegenheid de twitterberichten te volgen. Helaas hebben niet alle ouders zich aangemeld voor het Klasbord van de groep waarin uw kind zit. Daarom krijgt u in onderstaand schema de inlogcodes van Klasbord:

Groep A: 26E-45G

Groep E: V9S-8T5

Logopedie: SBM-BG6

Groep B: AC8-XQG

Groep F: JJT-XEG

Gymnastiek: 4PA-DPW

Groep C: TYA-32U

Groep G: 2CV-US9

 

Groep D: 98X-HPH

Groep H: MF2-DGP

 

Na het aanmelden ontvangt de leerkracht een verzoek en gaat dit bevestigen.

 

 

De eerste weken van het nieuwe jaar worden gebruikt als “Zilveren weken”. Deze weken zijn ervoor om de groepsvorming weer aan te scherpen en op te frissen. Voor de leerlingen die na de Kerstvakantie op WetterWille gestart zijn is het belangrijk dat ze goed opgenomen worden in de groep en voor de leerlingen die al op WetterWille zitten is het goed dat alle regels en afspraken die te maken hebben met groepsvorming weer besproken worden. Dan maken we er weer een fijn jaar van!

In verband met de ijzel is de luizencontrole van afgelopen woensdag niet doorgegaan. Deze zal nu op woensdag 13 januari plaats vinden.

Vandaag krijgen de leerlingen van leerjaar 7 en 8 de brief mee waarmee ze uitgenodigd worden voor de informatieavond Voortgezet Onderwijs. Ook staat hier een overzicht in met alle Open dagen en Doe-middagen van de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Op maandag 15 februari en woensdag 17 februari organiseren we het 3e contactmoment. Het 3e contactmoment gebruiken we om de vorderingen van de leerlingen met hun ouders te bespreken. Maandag 1 februari krijgen de leerlingen de uitnodiging mee voor de gesprekken. Bij de gesprekken in bouw 2 (E,F,G en H) komen de ouders samen met hun kind naar de gesprekken.