Aan alle ouders en leerlingen van de Odyssee-scholen,

 

Welkom in het nieuwe schooljaar!

 

En dan is het opeens weer zover. De vakantie is voorbij en een nieuw schooljaar gaat van start. Altijd weer een spannend moment. De spanning is er voor iedereen. Voor de leerlingen, op weg naar een nieuwe groep, of ze gaan zelfs voor het eerst naar de basisschool. Maar het is ook spannend voor de ouders; hoe zal het dit schooljaar gaan? Maar natuurlijk geldt deze spanning ook voor de leerkrachten, de ondersteuners en de directies van de scholen. De nacht van zondag op maandag, na een vakantie, zijn volgens mij gevuld met woelende, onrustig slapende of zelfs wakker liggende mensen en mensjes. De ‘gezonde wedstrijdspanning’ doet ons allemaal wat. En als we dan weer een paar dagen verder zijn, zitten we bijna allemaal weer in het ritme en slapen we ook over het algemeen weer prima.

En zo ging het ook met mij. Als nieuwe bestuurder van stichting Odyssee was en is zo’n nieuwe start ook spannend. Intussen ben ik al door het eerste spannende gedeelte heen. Ik heb diverse mensen gesproken en scholen al gezien en het ik kan zeggen; het voelt goed.

Zoals de meesten van jullie in diverse vooraankondigingen al hebben vernomen is Betske Salverda met pensioen gegaan. Vanaf 1 augustus 2015 heb ik het stokje als bestuurder van de stichting Odyssee overgenomen. Mijn naam is Roel Krijnen, 46 jaar en behept met het onderwijsvirus. Dat wil zeggen dat ik al ruim 20 jaar in diverse vormen van onderwijs aan het werk ben. En dat doe ik al die tijd met veel passie en plezier.

Ik ben in Noord-Holland geboren, maar in de afgelopen jaren in veel provincies aan het werk geweest. Niet alleen ik, maar ook mijn vrouw, Sandy, kijken nu uit naar wonen en werken in Friesland. We wonen nu nog in Dalfsen (Overijssel), maar maken op korte termijn de overstap naar Friesland. Onze twee kinderen verhuizen niet mee, zij wonen zelfstandig.

 

De komende periode zal in het teken staan van kennismaken. Ik ga een intensieve periode tegemoet waarbij ik met veel betrokkenen van en in de scholen in gesprek zal gaan. Om te weten wat er speelt, te bepalen waar we mee aan de slag gaan, maar ook om de mensen te leren kennen. Ik hoor graag alle mooie verhalen en successen, maar ook de uitdagingen en eventuele frustraties. De ‘Gouden Weken’ in de klassen en op de scholen zijn van start. Deze ‘Gouden Weken’ gelden ook voor mij. De eerste periode is heel fijn om veel contacten te leggen en afspraken te maken. Daar zal ik dan ook veel tijd aan besteden. De contacten met ouders lopen natuurlijk over het algemeen via de leerkrachten en directieleden, maar waar nodig ben ik ook bereikbaar. Mijn mailadres is al in de lucht; rkrijnen@odysseescholen.nl.

 

Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe. Ik kijk uit naar de samenwerking zodat we met elkaar onderwijs kunnen (vorm) geven dat goed is voor elke leerling, elke ouder en dat uitgevoerd wordt door hele tevreden medewerkers.

 

Roel Krijnen

BELANGRIJKE DATA

21 augustus

Start het schoolzwemmen!

24 + 25 augustus

Groepen G en H gaan naar de boerderij.

26 augustus

Groepen C e D gaan naar de boerderij.

27 augustus

Informatie avond. Voor alle ouders/verzorgers.

Van 19.30-21.00 uur

31 augustus

Groepen A en B gaan naar de boerderij.

1 + 2 september

Groepen E en F gaan naar e boerderij

8 + 10 september

1e contactmoment. Uitnodiging volgt.

 

INFORMATIE AVOND

Op donderdag 27 augustus organiseren we onze jaarlijkse informatie avond. De indeling voor deze avond ziet er als volgt uit:

-      19.15-19.30 uur: inloop met koffie/thee

-      19.30-20.00 uur: alle ouders krijgen uitleg over het OPP

-      20.00-21.00 uur: de groepsleerkrachten vertellen over de invulling van  

                          het nieuwe schooljaar.

GYM EN ZWEMROOSTER

Groep:

Dag:

Tijd:

Basisgroep A

Dinsdag

Vrijdag

9.15-10.15 uur

9.30-10.15 uur

Basisgroep B

Maandag (gym)

Vrijdag (zwemmen)

Vrijdag (gym)*

13.00-13.45 uur

12.00-12.30 uur

12.15-13.00 uur

Basisgroep C

Maandag (gym)

Vrijdag (zwemmen)

Vrijdag (gym)*

12.00-12.45 uur

12.30-13.00 uur

12.15-13.00 uur

Basisgroep D

Maandag

Vrijdag (zwemmen) 

Vrijdag (gym)*

13.45-14.30 uur

12.30-13.00 uur

12.15-13.00 uur

Basisgroep E

Dinsdag

Vrijdag

10.30-11.30 uur

11.15-12.00 uur

Basisgroep F

Dinsdag

Vrijdag

11.30-12.30 uur

13.00-13.45 uur

Basisgroep G

Dinsdag

Vrijdag

12.30-13.30 uur

13.45-14.30 uur

Basisgroep H

Dinsdag

Vrijdag

13.30-14.30 uur

8.45-9.30 uur

 

*de leerlingen uit de groepen B en C die al in het bezit zijn van de zwemdiploma’s  A en B hebben op dit tijdstip gymnastiek.

 

Vanaf basisgroep B wordt na de gymnastiekles gedoucht. Het is daarom belangrijk dat uw kind elke keer behalve gymkleding ook een schone handdoek meeneemt. De gymkleding van de leerlingen in basisgroep A blijven op school. Voor elke vakantie krijgen de kinderen de kleren mee naar huis om uitgewassen te worden.

Er wordt gezwommen vanaf vrijdag 21 augustus!!

1E CONTACTMOMENT

Voorgaande jaren was u van ons gewend dat tijdens het 1e contactmoment de omkeergesprekken plaats vonden. In dit gesprek kwam u ons vertellen over uw kind. Dit jaar gebruiken we het 1e contactmoment om het Ontwikkelings- Perspectief (OPP) met u te bespreken en te voorzien van uw handtekening.

Iedere leerling bij ons op school heeft een OPP. Het OPP is een middel om goed in kaart te brengen wat een kind nodig heeft en welke interventies (middelen) er ingezet worden om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Tijdens de informatieavond op donderdag 27 augustus komen we hier uitgebreid op terug en gaan we dit allemaal uitleggen.