STORMACHTIGE TIJD

We hebben een stormachtige week achter de rug met heel veel harde wind! Ook hebben we de gebeurtenissen in Parijs in de groepen besproken en zijn we afgelopen maandag om 12.00 uur met elkaar 1 minuut stil geweest.

 

Het goede nieuws van deze week was natuurlijk de aankomst van Sinterklaas in Nederland! Ook in Sneek hebben we de Sint gezien! Dat is goed nieuws! Dan komt hij vast en zeker ook op WetterWille. we hebben Sint en zijn Pieten uitgenodigd op donderdag 3 december. Op vrijdag 27 november gaan er een groep leerlingen van bouw 2  naar het St. Nicolaassprookje in het Theater Sneek. Wij gaan naar de voorstelling van 11.00 uur. We lopen hier in groepsverband naartoe.

 

OUDERGESPREKKEN

Afgelopen week hebben we de facultatieve oudergesprekken gehad. Hier hebben veel ouders gebruik van gemaakt. Onze schoolverlaters en hun ouders waren allemaal uitgenodigd. De leerkrachten bespreken op deze middag/ avonden met de leerling en zijn/haar ouders wat het mogelijke vervolgonderwijs wordt na WetterWille. Dit is voor de meeste leerlingen best spannend want hoe bepalen we in welke vorm van Voortgezet Onderwijs onze leerlingen het beste tot hun recht komen?

Hierbij maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer.

De plaatsingswijzer is door het primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden en omgeving ontwikkeld. Dit om het advies naar het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van uw kind, zoals deze ook te zien is in het OPP van de leerling, en niet alleen op de uitslag van bijvoorbeeld CITO toetsen. 

Bij het invullen van de Plaatsingswijzer staan de gegevens die in het leerlingvolgsysteem vanaf leerjaar zes staan centraal. Er wordt hierbij gekeken naar de ontwikkeling van het kind op de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend Lezen
 • Rekenen en wiskunde
 • Technisch lezen
 • Spelling Profielen 
 • Er zijn vier profielen die hieronder worden beschreven:
 • Op basis van de ingevulde gegevens wordt er dan een profiel samen gesteld, dat gebruikt wordt bij het aanmelden van het vervolg onderwijs. Een leerling kan bij elk onderwijsniveau op één van de profielen worden aangemeld. De basisschool geeft een plaatsingsadvies en de Toelatingscommissie van het Voortgezet onderwijs neemt dit advies over.
 • Begrijpend lezen en rekenen zijn hierbij de doorslag gevende vakgebieden.
 • Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.
 • Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen naar een hoger niveau.
 • Het Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het (school)leven van de leerling, waardoor het presteren op school tijdelijk negatief is beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau.
 • Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.Voor meer informatie kunt u kijken op: http://plaatsingswijzer.nl/Of contact opnemen met de Interne Begeleiders van WetterWille ( Roelof en Monique)

 

LUIZENCONTROLE

Op woensdag 11 november zijn alle leerlingen opnieuw gecontroleerd op hoofdluis. Ook deze keer zijn er leerlingen met hoofdluis geconstateerd! Op woensdag 2 december komen de dames van de “controledienst” weer langs.

Wij vragen u als ouders ook alert te blijven en uw kind geregeld te controleren.

 

JUF JANTY 

Wij moeten het de afgelopen- en komende weken zonder juf Janty doen op WetterWille. juf Janty is geopereerd aan haar teen. Dit is een pijnlijke operatie geweest en lopen wordt voorlopig niets. Juf Janty wordt op de maandag vervangen door juf Paulien.

 

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 27 november

St. Nicolaassprookje

Donderdag 3 december

Sinterklaasfeest op WetterWille

Vrijdag 4 december

Nieuwsbrief mee.