Op onze school is momenteel bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd.

Melk is goed voor elk........

Deze week ontvangt u een verzoek om het schoolgeld te betalen.