HOOFDLUIS

Op onze school is momenteel bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd. Wij stellen u hiervan op de hoogte, omdat het van groot belang is dat hoofdluis direct wordt behandeld om verdere verspreiding te voorkomen.

HOOFDLUIS KAN ELK KIND EN ELKE VOLWASSENE OVERKOMEN EN IS ZEKER GEEN SCHANDE!

Wij vragen u dringend om bij uw kind(eren) en bij u zelf de komende twee weken dagelijks de haren te controleren op hoofdluis. De controle kan het beste gebeuren met een zogenaamde stofkam of luizenkam. Dat is een kam, meestal van plastic, met fijne tanden.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar omdat ze door het haar bewegen, zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen hoofdluis is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks 1 mm groot. Hoofdluizen komen meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd en onder de pony.

Hoe kunt u hoofdluis behandelen?

Als u hoofdluis heeft geconstateerd moet u 2 dingen doen:

  1. Dit melden op school (zo mogelijk dezelfde dag)
  2. Dagelijks met een netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling) intensief kammen, gedurende 14 dagen.

Indien het nat kammen gedurende 14 dagen op praktische bezwaren stuit, kunt u het haar behandelen met een goedgekeurd hoofdluismiddel. In Nederland zijn de onderstaande middelen geregistreerd voor de behandeling van hoofdluis:

 Dimeticon (Prioderm dimeticon)

 Malathion (Prioderm Lotion, Prioderm Shampoo)

 Permetrine

 

Het is vervelend als u tot de ontdekking komt dat uw kind hoofdluis heeft. Toch is hoofdluis goed te behandelen. Daarbij is het wel van belang dat u hoofdluis zo snel en effectief mogelijk aanpakt. Door een combinatie van wassen en kammen gedurende 14 dagen worden luizen en neten doeltreffend bestreden. Aangezien neten een bron van herbesmetting zijn is het van belang dat ze ook verwijderd worden. Priolox Foam vergemakkelijkt het kammen en lost het lijmlaagje, waarmee de neten vastzitten aan het haar, op waarna de (dode) neten gemakkelijk uit het haar te verwijderen zijn.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en rekenen op uw medewerking.