SCHOOLGELD

Om de activiteiten die wij, samen met de klassenouders organiseren te bekostigen vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage is wenselijk, maar niet verplicht. Naast de ouderbijdrage bestaat het schoolgeld uit een bijdrage voor schoolreisjes/boerderijbezoek en melk/karnemelk. Voor de leerlingen van Bouw 1 die geen zwemdiploma hebben zijn er ook nog kosten voor het schoolzwemmen.

Voor het schooljaar 2015-2016 ziet de berekening voor het schoolgeld er als volgt uit:

Ouderbijdrage

€ 17,50

Melk/karnemelk/limonade

€ 32,00 (groep A, B, C en D)

Schoolzwemmen (bouw 1)

€ 81,00

Boerderij + schoolreis

€ 25,00 (groepen A,B, C en D)

€ 50,00 (groepen E,F, G en H)

 

De leerlingen krijgen hiervoor in week 40 (volgende week) een rekening mee naar huis. U kunt er dan voor kiezen het bedrag in 1x over te maken, 2x per jaar, per kwartaal of per maand. In januari ontvangt u een overzicht met de stand van zaken en in juni een afrekening.

Stichting Leergeld

Bent u niet in staat de ouderbijdrage te betalen? In dat geval kunt u zich richten tot de ‘Stichting Leergeld’. Deze stichting richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.sneek.nl/vergoedingen of via de folder, die op school verkrijgbaar is.