Er is hoofdluis geconstateerd!

Vrijdag en maandag is er vervanging voor juf Monica.

GMR

Ouders gevraagd voor de GMR

Op woensdag 18 november zijn de facultatieve oudergesprekken en gesprekken met de (mogelijke) schoolverlaters.