GMR

GMR

Oproep aan de ouders/verzorgers van onze school.

De scholen van Odyssee hebben allemaal een eigen MR met daarin ook een ouder, die namens de ouders mede de belangen van de school behartigt. Daarnaast heeft Odyssee ook een GMR waarin vertegenwoordigers van alle scholen zitting hebben. Ouders en leerkrachten kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op het beleid van Odyssee. We zoeken voor onze school nog een ouder die zitting wil nemen in de GMR. Wilt U zich kandidaat stellen; heeft U belangstelling, of wilt U nadere informatie, dan kunt U contact opnemen met school (0515-859860) en vragen naar John Strijker (woensdags afwezig), die namens het personeel in de GMR zit.