DE 1 OKTOBERTELLING

LEERLINGEN AANTAL

Op 1 oktober is altijd de officiële leerlingentelling. Dan geven we door aan het Ministerie van OCW hoeveel leerlingen er ingeschreven staan en voor wie we recht hebben op bekostiging.

Voor WetterWille stond de teller per 1 oktober op precies 100 leerlingen. Voor de zomervakantie hebben 26 leerlingen de school verlaten om vervolgonderwijs te volgen. Na de zomervakantie hebben mochten we de volgende leerlingen welkom heten:

Groep A: Gjalt van Klink

Groep B: Sanne en Sophie Dokter

Groep C: Jelte Hoek en Sam Tilroe

Groep D: Damian Boersma

Groep F: Esmee Hornstra en Sheema Ramautar