SCHOOLGELD

SCHOOLGELD

Oktober is ook de maand van het schoolgeld. Dit jaar is er een wijziging in de bedragen voor de schoolreisjes/kampen.

Zoals u misschien vandaag in de Leeuwarder Courant hebt kunnen lezen heeft de boerderij Cleyn Alserd een andere eigenaar gekregen.

http://www.lc.nl/friesland/Nieuw-leven-voor-Cleyn-Alserd-21697151.html

Hierdoor kunnen wij er geen gebruik meer van maken zoals we gewend waren. Daarom gaan we dit jaar de schoolkampen anders aanpakken. Voor de leerlingen van de groepen G en H willen we wel graag een driedaags kamp houden. U begrijpt dat dit financieel gevolgen heeft. We hebben bij de MR van WetterWille een aanvraag ingediend voor een verhoging van het schoolgeld en dan in het bijzonder het schoolkampbedrag van bouw 3. Hiervoor is toestemming gegeven.

Morgen krijgen de leerlingen de brief mee voor het schoolgeld. In de brief ziet u een overzicht van uw betalingen.

Voor het schooljaar 2016-2017 ziet de berekening voor het schoolgeld er als volgt uit:

Ouderbijdrage

€ 17,50

Melk/karnemelk/limonade

€ 32,00 (groep A, B, C)

Schoolzwemmen (groep A en B)

€ 41,00

Schoolreis/kamp

€ 25,00 (groepen A, B en C)

€ 50,00 (groepen D, E en F)

€ 70,00 (groepen G en H)

 

Om onduidelijkheden te voorkomen ziet u hieronder een toelichting:

Totaal bedrag (2016-2017)

Hier staat het bedrag wat uw kind voor het schooljaar 2016-2017 betaalt.

Nog van vorige schooljaar (jaren)

Hier staat het bedrag wat nog open staat van voorgaande jaar/jaren.

Reeds betaald

Hier staat het bedrag dat onlangs betaald is.

Openstaand bedrag

Hier staat het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen.

 

Mocht u toch nog vragen hebben kunt contact met ons opnemen.