De kop is eraf! Afgelopen maandag zijn we gestart met het schooljaar 2016-2017! Voor een aantal leerlingen een nieuwe school en voor heel veel leerlingen ook een nieuwe groep met een nieuwe meester of juf en dat is best even wennen.

De eerste twee weken staan in het teken van Gouden Weken.

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. Een goed begin is het halve werk!

Daarom starten we elke schooljaar met de Gouden Weken. In deze Gouden weken wordt extra geïnvesteerd in groepsvorming en contacten met ouders.

Leerlingen maken samen positieve groepsregels voor in de eigen klas en doen dagelijks energizers. Dit zijn spelletjes waarin we oefenen samenwerken, luisteren en problemen oplossen.

Voor de vakantie, tijdens de wisseldag hebben de leerkrachten de regels en afspraken op WetterWille met de leerlingen doorgenomen. Deze regels en afspraken worden in de eerste weken opnieuw aan de orde gebracht zodat ze na verloop van tijd de gewoonste zaak van de wereld zijn. Als herinnering zetten we regels ook in deze nieuwsbrief:

  • Voor de lunch nemen de leerlingen van bouw 2 en 3 (D,E,F,G en H) zelf drinken mee naar school. We kijken er op toe dat het gaat om gezond drinken (geen koolzuurhoudende dranken en/of energie/sportdrank). In de eerste pauze krijgen de leerlingen een beker limonade van school. Voor de leerlingen van bouw 1 (A,B en C) verzorgt school de melk en/of karnemelk.
  • Op school is een mobiele telefoons niet toegestaan. Er is een uitzondering voor de leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ouders/verzorgers geven dit door aan de groepsleerkracht. Als leerlingen op school komen worden de telefoons verzameld en in een afgesloten kast bewaard. Om 14.15 uur worden de telefoons weer uitgedeeld. Mocht een leerling zich niet aan deze regel houden dan wordt de telefoon ingenomen door de leerkracht en zullen we de ouders/verzorgers informeren en vragen de telefoon weer op te halen bij de leerkracht

Ook zijn we deze week begonnen met het vijf gelijke dagenmodel. Dat wil zeggen dat we vijf gelijke dagen naar school gaan. De grootste verandering is waarschijnlijk de woensdag. Elke woensdag gaan we, net als alle andere dagen van 8.30-14.15 uur naar school. dat betekent dat de leerlingen ook op woensdag op school eten en hiervoor een lunchpakket mee moeten nemen. Het is voor ons allemaal even wennen, maar gaat vanaf volgende week vast goed komen.

Ook nieuw is de ‘om en om’ vrije vrijdag voor de leerlingen van de groepen A en B. Welke vrijdagen dit zijn kunt op de kalender vinden.

 

Het 1e contactmoment gebruiken we om het Ontwikkelings- Perspectief (OPP) met u te bespreken en te voorzien van uw handtekening.

Iedere leerling bij ons op school heeft een OPP. Het OPP is een middel om goed in kaart te brengen wat een kind nodig heeft en welke interventies (middelen) er ingezet worden om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 en donderdag 15 september. De leerlingen hebben hiervoor vandaag een uitnodiging mee gekregen.

Voor de zomervakantie hebben de leerlingen de schoolfoto’s meegekregen. Mocht u deze nog niet betaald hebben of heeft de foto’s nog niet weer op school ingeleverd wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen.