1e CONTACTMOMENT

Vorige week hebben we het 1e contactmoment van dit schooljaar gehad. Tijdens dit contactmoment is het OPP besproken. In het OPP beschrijven we wat uw kind nodig heeft en welke interventies (middelen) er ingezet worden om er voor te zorgen dat zijn/haar schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen en te houden over het welzijn en de vorderingen van uw kind. Wij begrijpen dat het soms lastig is om een goed moment te vinden om naar school te komen. Daarom houden we hier met het inplannen van de gesprekken ook zoveel mogelijk rekening mee. Het kan natuurlijk gebeuren dat u de afspraak vergeet. Deze ouders vragen wij met klem toch op school langs te komen, want we hebben een handtekening van de ouder(s)/ verzorger(s) nodig op het OPP.