ROUTE 8

Voorheen waren leerlingen van groep 8 (uit het regulier basisonderwijs) verplicht om een eindtoets te maken. Dit was dan de CITO-eindtoets. Vanaf 2015 hebben de scholen keuze uit een zestal eindtoetsen. Odyssee maakt gebruik van de eindtoets ROUTE 8. Met de eindtoets kan de leerling laten zien wat hij/zij geleerd heeft op de basisschool op het gebied van rekenen en taal. Daarnaast is de afnamedatum verschoven van februari naar april/mei. Op deze manier hebben de leerlingen langer onderwijs gehad en meer kennis opgedaan.

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die taal- en rekenniveau van de leerling meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Iedere leerling doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets.

De schoolverlaters van WetterWille gaan de ROUTE 8 toets maken in week 19. Dit is meteen na de meivakantie.