2e CONTACTMOMENT

2E CONTACTMOMENT

Zoals u op de kalender kunt lezen hebben we op maandag 14 en woensdag 16 november het 2e contactmoment. Hierbij nodigen we niet automatisch alle ouders uit, maar kan er een uitnodiging plaats vinden op initiatief van de ouders en/of de groepsleerkracht.

Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor de contactavond.

De schoolverlaters worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkrachten.