NIEUWE SCHOOLJAAR 2017-2018

Vanmorgen zijn we gestart met het schooljaar 2017-2018! Alle leerlingen waren aanwezig! Voor een aantal leerlingen een nieuwe school en voor heel veel leerlingen ook een nieuwe groep met een nieuwe meester of juf en dat is best even wennen.

De eerste twee weken staan in het teken van Gouden Weken.

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. Een goed begin is het halve werk!

Daarom starten we elke schooljaar met de Gouden Weken. In deze Gouden weken wordt extra geïnvesteerd in groepsvorming en contacten met ouders.

Leerlingen maken samen positieve groepsregels voor in de eigen klas en doen dagelijks energizers. Dit zijn spelletjes waarin we oefenen samenwerken, luisteren en problemen oplossen.