REGELS EN AFSPRAKEN

REGELS EN AFSPRAKEN

Bij de start van een nieuw schooljaar is het altijd handig de regels en afspraken te benoemen en aan de orde te brengen, zodat ze na verloop van tijd de gewoonste zaak van de wereld zijn. Als herinnering zetten we regels ook in deze nieuwsbrief:

Ø  Voor de lunch nemen de leerlingen van bouw 2 en 3 (C,D,E,F en G) zelf drinken mee naar school. We kijken er op toe dat het gaat om gezond drinken (geen koolzuurhoudende dranken en/of energie/sportdrank). In de eerste pauze krijgen de leerlingen een beker limonade van school. Voor de leerlingen van bouw 1 (A en B) verzorgt school de melk en/of karnemelk.

Ø  Op school is een mobiele telefoon niet toegestaan. Er is een uitzondering voor de leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ouders/verzorgers geven dit door aan de groepsleerkracht. Als leerlingen op school komen worden de telefoons verzameld en in een afgesloten kast bewaard. Om 14.15 uur worden de telefoons weer uitgedeeld. Mocht een leerling zich niet aan deze regel houden dan wordt de telefoon ingenomen door de leerkracht en zullen we de ouders/verzorgers informeren en vragen de telefoon weer op te halen bij de leerkracht