2e CONTACTMOMENT

In de week van 20 t/m 23 november organiseren we het 2e contactmoment met ouders. Omdat we dit schooljaar begonnen zijn met OPP gesprekken worden voor het 2e contactmoment niet alle ouders automatisch uitgenodigd.

Voor deze gesprekken kunnen ouders uitgenodigd worden door de groepsleerkracht, maar als ouder kunt u ook een gesprek aanvragen.

De ouders van de schoolverlaters worden wel allemaal uitgenodigd.

Mocht u niet uitgenodigd worden door de groepsleerkracht maar u wilt wel graag een gesprek kunt u dit aanvragen. De uitnodiging voor deze gesprekken krijgen de leerlingen morgen mee.