ZWEMMEN GROEPEN A EN B

In het bovenstaande stukje hebt u kunnen lezen dat juf Afke ons gaat verlaten. Dit heeft ook consequenties voor de begeleiding van de zwemlessen op vrijdag.

Elke vrijdag gaat juf Marianne Rinia met de leerlingen van de groepen A en B, die nog geen zwemdiploma hebben zwemmen in It Rak. Om voldoende toezicht en hulp bij het aan- en uitkleden te hebben willen we met twee begeleiders naar het zwembad.

Omdat juf Renie niet op vrijdag werkt willen we een oproep doen aan de ouders/verzorgers.

Wie kan er op vrijdag van 12.00-13.30 uur mee, als begeleider naar het zwembad?

Als zich meerdere ouders opgeven kunnen we een schemaatje maken zodat u niet elke vrijdag hoeft. Opgeven kan telefonisch (0515859860), via de mail (adjunct@sbowetterwille.nl) of loop even binnen.