Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2016-2017  

herfst

17 t/m 21 oktober 2016  

kerst

26-12 2016 t/m 6-1 2017  

voorjaar

20 t/m 24 februari 2017  

pasen

14 t/m 17 april 2017  

Studiedagen

9 januari + 6 juni  2017  

Koningsdag

27 april 2017  

meivakantie

24-4 2017 t/m 5-5 2017  

hemelvaart

25 + 26 mei 2017  

pinksteren

5 juni 2017  

zomer

24 juli t/m 1 september 2017  

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.