Vakantie en verlof

 

Vakantie

Schooljaar 2017-2018  

Herfst

23 t/m 27 oktober 2017  

Kerst

25-12 2017 t/m 8-1 2018  

Voorjaar

26-2 t/m 2-3 2018  

Pasen

30-3 t/m 2-4 2018  

Studiedagen

- vrijdag 22 december 2017

- maandag 8 januari 2018

- vrijdag 15 juni 2018

- maandag 18 juni 2018

- vrijdag 20 juli 2018

 

Koningsdag

27 april 2018  

Meivakantie

30-4 2018 t/m 11-5 2018  

Hemelvaart

donderdag 10 mei (valt in de meivakantie)  

Pinksteren

21 juni 2018  

Zomer

23 juli t/m 31 augustus 2018  

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.