Activiteitencommissie

Naast de MR heeft WetterWille een enthousiasteAC.

De AC bestaat uit een ongeveer 8 ouders die helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteitenzoals de sportdag, Sinterklaas en Kerst.

Ook helpen er regelmatig ouders bij allerlei activiteiten,zoals ateliers, sportactiviteiten en schoolreisjes.

Uw hulp is onmisbaar voor de school enwordt erg gewaardeerd.