Ziek melden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt u dan, indien van toepassing, voor 7.30 uur met het vervoersbedrijf dat uw kind naar school brengt. Tussen 8.00 en uiterlijk 8.30 uur kunt u de school bellen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen 

In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op deze website bij downloads.

 

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt

u dan voor 7.30 uur met het vervoersbedrijf dat

uw kind naar school brengt (indien van toepassing)

tussen 8.00 en uiterlijk 8.30 uur kunt u de

school bellen om uw kind af te melden. Is een

kind zonder toestemming afwezig, dan moeten

we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de

leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling

van school kan krijgen. Meer informatie en

het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan

op onze website.

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt

u dan voor 7.30 uur met het vervoersbedrijf dat

uw kind naar school brengt (indien van toepassing)

tussen 8.00 en uiterlijk 8.30 uur kunt u de

school bellen om uw kind af te melden. Is een

kind zonder toestemming afwezig, dan moeten

we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de

leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling

van school kan krijgen. Meer informatie en

het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan

op onze website.