Doelen van het Onderwijs

Professionele cultuur

We werken met een deskundig team in een professionele cultuur, waarin we open communiceren en functioneren. We hebben een duidelijke taakverdeling binnen het team. Naast lesgeven hebben de de teamleden zitting in een WetterWille kwaliteitsteam en/of werkgroep. Er zijn kwaliteitsteams voor Professionele cultuur/communicatie, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen en Zicht op ontwikkeling en werkgroepen voor onder andere Feest, Ateliers en Portfolio. de werkzaamheden van de kwaliteitsteams en werkgroepen worden jaarlijks een aantal keren geëvalueerd. c We willen de professionele cultuur terugzien in de kwaliteit van ons onderwijs. De kwaliteit is in 2016 voldoende tot goed beoordeeld door de Onderwijs Inspectie. Dit willen we zo houden en zelfs nog verbeteren.

Didactisch handelen

De teamleden werken vanuit de leerlijnen. We geven interactief les en maken gebruik van verschillende aanpakken, zoals werken in circuitvorm. Hierbij begeleiden we de leerlingen in denkprocessen en aanpakgedrag.

Pedagogisch klimaat

We willen een veilige leeromgeving creëren voor de leerlingen en de leerkrachten. Hiervoor heeft het team van WetterWille een teamscholing gevolgd werken we met de ABC methodiek. Verderop in  deze schoolgids kunnen u lezen wat de werkwijze is van de ABC methodiek.

Zicht op ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling op WetterWille kunnen doorlopen. Dit houdt in dat wij cyclisch gebruik maken van observaties, toetsen en een uitgebreid leerlingvolgsysteem, zodat wij de juiste doelen op korte en lange termijn, samen met ouders/verzorgers en leerlingen, kunnen plannen, uitvoeren en evalueren.