Leerlingenvervoer.

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Dat geldt ook voor de jonge inwoners. Door vertrouwen in eigen kwaliteiten te stimuleren, zorgen we voor zelfredzame en trotse kinderen. Vaak kunnen ze meer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Bijvoorbeeld het zelf reizen van en naar school.

Wil je meer weten over leerlingenvervoer? Hieronder vind je meer informatie.

Project ‘Zelfstandig leren reizen’.

Jouw kind leert zelfstandig reizen met het openbaar vervoer of op de fiets. Eerst onder begeleiding en later zelf. Het geeft je kind extra zelfvertrouwen in zichzelf én zijn/haar mogelijkheden. Dus gaat jouw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs? Dan is dit een mooie stap naar zelfstandigheid.

Je kunt jouw kind aanmelden bij de consulent Leerlingenvervoer van de gemeente.

Aanmelden voor cursus ‘Zelfstandig leren reizen'

Vergoeding voor leerlingenvervoer.

Als ouder of verzorger ben je zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school van jouw kind. Gaat jouw kind naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs? En is de reisafstand meer dan 4 kilometer? Dan heb je recht op een vergoeding. De vergoeding geldt voor de fiets, het Openbaar Vervoer (OV) of eigen vervoer. In sommige gevallen is zelfs taxivervoer mogelijk.

Vraag leerlingenvervoer aan

Veelgestelde vragen

 1. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • Je kind het Speciaal Basis Onderwijs volgt op SBO WetterWille en een lichte(re) vorm van ontwikkelingsproblematiek heeft.

 • De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 4 kilometer* zijn.

 • Je kind het Speciaal Onderwijs volgt en een visuele- of gehoorhandicap heeft. Of een motorische- of verstandelijke handicap heeft, langdurig ziek is of te maken heeft met stoornissen en gedragsproblemen. De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 4 kilometer* zijn.

 • Je kind het Regulier Onderwijs volgt. De afstand tussen de woning en de school moet meer dan 6 kilometer* zijn. Bij een gediagnostiseerde handicap of ziekte heeft je kind recht op een vergoeding. Ook als het de dichtstbijzijnde school is met een bepaalde geloofsovertuiging.

  Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Vul dan de checklist in het aanvraagformulier in. Door een aantal vragen in te vullen zie je snel of je vergoeding voor leerlingenvervoer kunt krijgen.

  * Deze eis vervalt als jouw kind een gediagnostiseerde handicap heeft waardoor reizen met een taxi of autovervoer mogelijk is.

  2. Welke vergoedingen zijn er?

   

  Er zijn een aantal vergoedingen waarvan je kunt gebruikmaken:

 1. Een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer;
 2. Een gemeentelijke Voor Elkaar Pas (VEP) voor het Openbaar Vervoer;
 3. Kilometervergoeding van € 0,37 per kilometer voor eigen vervoer;
 4. Taxivervoer die de gemeente voor je regelt. Dit geldt alleen voor kinderen onder de 10 jaar.

Hoie vraag ik een vergoeding aan?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding en wil je vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij toetsen jouw aanvraag aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer.

 1. Spelregels voor leerlingenvervoer

Er zijn een aantal spelregels voor leerlingenvervoer:

 • De begeleiding van het kind van en naar school is primair een taak van de ouders;
 • Leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer van de woning naar de school waar het kind staat ingeschreven en weer terug;
 • Het is niet mogelijk leerlingenvervoer met terugwerkende kracht aan te vragen;
 • Voor ieder schooljaar vraag je in principe opnieuw leerlingenvervoer aan, tenzij je een meerjarige beschikking krijgt. De periode van het Leerlingenvervoer zetten we in uw beschikking;
 • De schooltijden zijn altijd leidend voor het leerlingenvervoer. Krijgt een leerling voor of na schooltijd zorg/behandelingen, dan zijnde schooltijden toch leidend voor het leerlingenvervoer;
 • Vervoer naar opvangadressen valt niet onder leerlingenvervoer, tenzij deze op de route liggen en er geen meerkosten voor de gemeente zijn;
 • Is er sprake van co-ouderschap? Als het kind om en om bij beide ouders verblijft, dan moeten beide ouders aanvraag doen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Als er bijvoorbeeld sprake is van een omgangsregeling, hoeft alleen de ouder bij wie de kinderen wonen een aanvraag te doen;
 • Je moet je inkomensgegevens over belastingjaar 2016 naar de gemeente sturen. Dit hoeft alleen als de leerling onderwijs volgt op het Speciaal en Regulier Basisonderwijs en jullie gezamenlijk inkomen in 2016 lager was dan €26.100;
 • Je kunt via de Belastingdienst 0800 – 0543 gratis een inkomensverklaring van 2017 opvragen. Deze gegevens kunt u vervolgens digitaal met het aanvraagformulier mee verzenden.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een mailtje naar leerlingenvervoer@sudwestfryslan.nl.

Link: Meer informatie Rijksoverheid over leerlingenvervoer