Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Toelating op SBO WetterWille

Anders dan op een reguliere basisschool kunt u uw kind niet zomaar aanmelden bij SBO WetterWille. 

Er gaat meestal een traject aan vooraf, de zgn. zorgprocedure. Deze vindt plaats binnen de basisschool van uw kind, zij vragen een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV) bij het samenwerkingsverband. 

Deze wordt door op het verzoek van het samenwerkingsverband beoordeeld door twee onderwijsadviseurs. Zij gaan hiervoor in overleg met de scholen en met u als ouder(s), verzorger(s)  en adviseren de directeur van het samenwerkingsverband. 

Ook kan de Commissie van Advies om advies worden gevraagd.

Het samenwerkingsverband geeft al dan niet een TLV af. 

Deze is geldig voor alle scholen voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband.

Hiermee kunt u uw kind aanmelden op SBO WetterWille.

Voor meer informatie over toelating verwijzen wij  u naar de website van Passend Onderwijs Friesland: www.swvfriesland.nl