Anders dan bij een gewone basisschool kunt u uw kind niet zomaar aanmelden bij SBO WetterWille. In vele gevallen is aan toelating een traject voorafgegaan. Deze ‘zorgprocedure’ vindt plaats binnen de gewone basisschool. Van de te volgen zorgprocedure kunt u kennis nemen op de basisschool waar uw kind verblijft. Wanneer deze route is doorlopen kan na bespreking in de Commissie van Advies (CvA) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven voor toelaatbaarheid tot een school voor speciaal basisonderwijs. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind aanmelden op SBO WetterWille. Voor meer informatie over toelating verwijzen wij u naar de website van Passend Onderwijs Friesland: www. passendonderwijsfryslan.nl of mailen met: www.swvfriesland.nl