Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Informatie voor ouders

Om de activiteiten die wij, samen met de klassenouders organiseren te bekostigen vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage via het schoolgeld . Het schoolgeld is wenselijk, maar niet verplicht. Het schoolgeld bestaat verder uit een bijdrage voor de schoolreisjes. ( 1 dag)  of schoolkamp ( 2 dagen) . Voor de leerlingen van de jongste groepen die geen zwemdiploma hebben, zijn er ook nog kosten voor het schoolzwemmen.

Voor het schooljaar 2023-2024 zien de kosten van het schoolgeld er als volgt uit:

  • Ouderbijdrage € 17,50
  • Busvervoer schoolzwemmen € 81,00 

Kampen:

  • A,B,C,D,E,F,G 1 dag € 25,-
  • H en I  2 dagen € 50,-

Ouder(s), verzorger(s)  krijgen in het najaar een betaallink via Social Schools toegestuurd. U kunt de kosten eventueel gespreid betalen.

Samen voor alle kinderen, voor ouders met een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat  gemeentes het belangrijk vinden dat iedereen meedoet in de samenleving, heeft u hiervoor recht op een toeslag.

U kunt voor een vergoeding voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar terecht op www.samenvoorallekinderen.nl 

Het vergoeding  kunt u het hele jaar door aanvragen.

Als u ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag kunt u zich wenden tot de administratie van WetterWille.

Oudercontacten

Het team van WetterWille vindt het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers van hun leerlingen. De ouders/verzorgers zijn onmisbaar voor een school. wij kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. Ook vinden we het belangrijk u op de hoogte houden van de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we in de vorm van oudergesprekken en huisbezoeken. De oudergesprekken zijn vier maal per jaar: 

  • 1e contactmoment: in september hebben we een OPP gesprek. Tevens ondertekenen we het nieuwe OPP 
  • 2e contactmoment: In november zijn de facultatieve oudergesprekken. Hierbij nodigen we niet automatisch alle ouders uit, maar kan er een uitnodiging plaats vinden op initiatief van de ouders en/of van de groepsleerkracht. 
  • 3e contactmoment: In februari krijgen alle ouders een uitnodiging en worden de vorderingen van de leerlingen besproken. 
  • 4e contactmoment: In juni hebben we een OPP bespreking. Tevens ondertekening van het nieuwe OPP.

Bij de gesprekken in de groepen C t/m I komen ouders samen met hun kind naar de gesprekken.


Voor ieder oudercontact ontvangen de ouders een uitnodiging. De gesprekken vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 15.00- 17.00 uur.
 

Schoolmaaltijden 

WetterWille doet mee met het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen met voldoende eten naar school gaan. Met een gevulde maag kunnen kinderen namelijk beter leren. Veel ouders/verzorgers kunnen extra steun gebruiken, nu alles duurder wordt.

U kunt zich aanmelden voor een boodschappenkaart, daarmee kunt u zelf boodschappen halen

Klik op de link voor meer info Schoolmaaltijden

U kunt ook bij de administratie vragen een opgave formulier en indien nodig hulp. 

Rechten en plichten

School, ouders, verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag hebben allemaal rechten en plichten waar ieder zich aan moet houden. In dit hoofdstuk hebben we deze voor u samen gevat. Op deze  website is meer informatie te vinden en zijn bijbehorende beleidsdocumenten beschikbaar zoals: 

Verlof en vrije dagen

Protocol sociale media