Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Informatie voor ouders

Om de activiteiten die wij, samen met de klassenouders organiseren te bekostigen vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage is wenselijk, maar niet verplicht. Naast de ouderbijdrage bestaat het schoolgeld uit een bijdrage voor schoolreisjes of schoolkamp. Voor de leerlingen van de jongste groepen die geen zwemdiploma hebben, zijn er ook nog kosten voor het schoolzwemmen.

Voor het schooljaar 2022-2023 zien de kosten van het schoolgeld er als volgt uit:

 • Ouderbijdrage € 17,50
 • Busvervoer schoolzwemmen € 81,00 

Kampen:

 • A,B,C,D,E,F en Leerplek 1 dag € 25,-
 • G en H 2 dagen € 50,-

Ouder(s), verzorger(s)  krijgen in het najaar een betaallink via Social Schools toegestuurd. U kunt de kosten eventueel gespreid betalen.

Kindpakket voor ouders met een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat  gemeentes het belangrijk vinden dat iedereen meedoet in de samenleving, heeft u hiervoor recht op een toeslag.

 U kunt voor een vergoeding voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar terecht op www.kindpakket.nl.

Op school is een folder verkrijgbaar bij de administratie van WetterWille.

U kunt het kindpakket aanvragen als u moet rondkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm

Het kindpakket kunt u het hele jaar door aanvragen.

Als u ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag kunt u zich wenden tot de administratie van WetterWille.

Oudercontacten

Het team van WetterWille vindt het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers van hun leerlingen. De ouders/verzorgers zijn onmisbaar voor een school. wij kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. Ook vinden we het belangrijk u op de hoogte houden van de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we in de vorm van oudergesprekken en huisbezoeken. De oudergesprekken zijn vier maal per jaar: 

 • 1e contactmoment: in september hebben we een OPP gesprek. Tevens ondertekenen we het nieuwe OPP 
 • 2e contactmoment: In november zijn de facultatieve oudergesprekken. Hierbij nodigen we niet automatisch alle ouders uit, maar kan er een uitnodiging plaats vinden op initiatief van de ouders en/of van de groepsleerkracht. 
 • 3e contactmoment: In februari krijgen alle ouders een uitnodiging en worden de vorderingen van de leerlingen besproken. 
 • 4e contactmoment: In juni hebben we een OPP bespreking. Tevens ondertekening van het nieuwe OPP.

Bij de gesprekken in de groepen C t/m G komen ouders samen met hun kind naar de gesprekken.


Voor ieder oudercontact ontvangen de ouders een uitnodiging. De gesprekken vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 15.00- 17.30 uur.
 

Rechten en plichten

School, ouders, verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag hebben allemaal rechten en plichten waar ieder zich aan moet houden. In dit hoofdstuk hebben we deze voor u samen gevat. Op onze website is meer informatie te vinden en zijn bijbehorende beleidsdocumenten beschikbaar zoals:  Verlof en vrije dagen Protocol sociale media Protocol toelating, schorsen en verwijderen Veiligheidsbeleid