Het team

Ons team

Het team van onze school bestaat uit een directeur, adjunct directeur, (vak)leerkrachten, interne begeleiders, orthopedagoog, logopediste, onderwijsassistente, conciërge en een administratief medewerker. Een deel van het team voert ook taken voor het Expertisecentrum uit.

Professioneel personeel

Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij vragen van onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven aan leerlingen. En daarbij krijgen ze ondersteuning van de school, zoals coaching en scholing. Al onze leerkrachten zijn geschoold in gedrags-en ontwikkelingsproblemen. Ze worden ondersteund door specialisten vanuit het Expertisecentrum, bijvoorbeeld een logopedist, orthopedagoog en creatief therapeut.

Directeur:

Gauke Zijlstra; directie@sbowetterwille.nl

Intern begeleiders:

Monique Wiersma; m.wiersma@sbowetterwille.nl

Roelof Udinga; r.udinga@sbowetterwille.nl

Orthopedagoog:

Miranda Werkhoven; m.werkhoven@sbowetterwille.nl

Logopedist/Dyslexiespecialist:

Janty Kommerij; logopedie@sbowetterwille.nl

Pauline van der Zee; p.vanderzee@sinnesneek.nl

Vakleerkracht gymnastiek:

Martin Homminga; m.homminga@sbowetterwille.nl

Onderwijsassisten:

Susanne Dijkstra; s.dijkstra@sbowetterwille.nl

Renie Tjalsma; r.tjalsma@sbowetterwille.nl

Concierge:

Jacco Meijer; j.meijer@sbowetterwille.nl

Groepsleerkrachten:

Leandra Hoogstra; l.hoogstra@sbowetterwille.nl Groep A

Ellen Bijl; e.bijl@sbowetterwille.nl Groep B

Alette Vonk; a.vonk@sbowetterwille.nl Groep C

Inge de Vries; Groep C

Anneke Wortel; a.wortel@sbowetterwille.nl Groep D

Bianca Wijzenbach; b.wijzenbach@sbowetterwille.nl Groep E

Monica de Boer; m.abma@sbowetterwille.nl Groep F

Nynke Zeldenrust; n.zeldenrust@sbowetterwille.nl Groep F

Monica van Dieren; m.vandieren@sbowetterwille.nl Groep G

Nienke Feenstra; n.feenstra@sbowetterwille.nl Groep G