Het team

Ons team

Het team van onze school bestaat uit een directeur, (vak) leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagoog, logopedisten, onderwijsassistenten, conciërge en een administratief medewerker. Een deel van het team voert ook taken voor het Expertisecentrum uit.

Professioneel personeel

Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij vragen van onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven aan leerlingen. En daarbij krijgen ze ondersteuning van de school, zoals coaching en scholing. Al onze leerkrachten zijn geschoold in gedrags-en ontwikkelingsproblemen. Ze worden ondersteund door specialisten vanuit het Expertisecentrum, bijvoorbeeld een logopedist, orthopedagoog en creatief therapeut.

Directeur:

 • Peter Zeldenrust

Intern begeleiders/ leerkracht:

 • Monique Wiersma
 • Roelof Udinga

Orthopedagoog:

 • Miranda Werkhoven

Logopedist/ Dyslexiespecialist:

 • Janty Kommerij

Vakleerkracht gymnastiek:

 • René van der Veen

Onderwijsassisten:

 • Aniek Buikhuizen
 • Sandra Smit

Leraar in opleiding:

 • Susanne Dijkstra

Concierge:

 • Jacco Meijer

Groepsleerkrachten:

 • Leandra Hoogstra
 • Ellen Bijl
 • Alette Vonk
 • Anneke Wortel
 • Sandra Smit
 • Monica de Boer
 • Monica van Dieren
 • Marieke van den Berg
 • Aliza Hoomans
 • Jeen Arendz
 • Sjanine Hofstra
 • Zeta Arzoumanian 

Administratie:

 • Sippy Rienstra
 • Tineke Attema