Ons profiel

SBO WetterWille is een school voor Speciaal basisonderwijs aan de Simmerdyk in Sneek, één van de Odysseescholen. Onze leerlingen komen grotendeels uit de Zuidwesthoek van Friesland. SBO WetterWille is een onderdeel van de Campus Simmerdyk, waarin we samenwerken met (V)SO SINNE en Praktijkschool de Diken. Het Expertisecentrum is ook gevestigd in de Campus.