Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons aanbod

Lesaanbod

WetterWille biedt van 08.30 tot 14.15 uur onderwijs van goede kwaliteit. We werken met moderne onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden en digitale lesstof. We gebruiken de nieuwste lesmethodes. Daarnaast ontwikkelen we zelf materialen, als deze beter aansluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben.

De leerlingen in groep A maken spelenderwijs kennis met taal, lezen, rekenen, beweging, expressie en sociale vaardigheden. Hiervoor gebruiken we de methode Kleuterplein. In een veilige, gestructureerde omgeving besteden we veel aandacht aan het individuele kind en de omgang met elkaar. Vanaf de midden- bouw krijgen alle leerlingen lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We bieden ook wereldoriënterende vakken (zoals aardrijkskunde en geschiedenis), beeldende vorming en muziek, bewegingsonderwijs en schoolzwemmen.

Naast ons reguliere onderwijsaanbod bieden wij onze leerlingen de gelegenheid om vormingsonderwijs te volgen zoals HVO en GVO.

We helpen leerlingen om zo zelfredzaam mogelijk te worden. Naast de schoolse vakken en vaardigheden bieden we verrijking in de vorm van ateliers. Voorbeelden zijn techniek, koken en wereldoriëntatie. De basisvaardigheden zoals rekenen en taal geven we zoveel mogelijk in de ochtend, de meer ‘beweeglijke’ en creatieve vak- ken in de middag. Dit past het beste bij het ritme van de leerlingen. Het schema met de urenverdeling van ons lesaanbod vindt u op onze website

Multimedia op WetterWille

Het gebruik van ICT middelen draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving.

Internet

Internet: Het internet biedt de leerlingen veel informatie en vele uitdagingen maar ook liggen er gevaren op de loer. Wij zijn er echter van overtuigd dat informatieverschaffing en bewustwording uiteindelijk meer oplevert dan afscherming. Om de leerlingen goed te kunnen wapenen tegen de gevaren van het internet, laten wij de oudere groepen het diploma Veilig Internet halen. Voor leerlingen in de onderbouw is er veel aandacht voor de zithouding tijdens het werken met de computer of de IPad met het programma van : Muisje Max. 

Afspraken

Samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken worden aan het begin van ieder schooljaar tijdens de gouden weken  expliciet besproken en gedurende het schooljaar, regelmatig opgefrist zodat dit een normale houding bij zowel leerlingen als leerkrachten wordt. De belangrijkste afspraken staan op de “Digi Happy” poster en hangt in elk lokaal bij de computers.

IPad

Alle leerlingen maken gebruik van een persoonlijke IPad. Hierop staan individuele programma’s die door de groepsleerkracht beheerd worden. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt er een contract getekend door de leerlingen waarop de afspraken staan omtrent het IPad gebruik.

Schoolbibliotheek

De leerlingen van WetterWille maken gebruik van de schoolbibliotheek. Deze is gevestigd op de 1e verdieping van WetterWille.

Bijzondere activiteiten

WetterWille organiseert elk jaar interessante en educatieve buitenschoolse activiteiten voor alle leerlingen. 

Ook doen we weer mee aan het project Special Heroes waarbij onze leerlingen kunnen kennismaken met verschillende sporten (bijvoorbeeld judo, dans, lasergamen en freerunning). In het voorjaar wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse sportdag voor de hele school gehouden.

We organiseren ook uitstapjes naar bijvoorbeeld musea en muziekvoorstellingen.

WetterWille neemt ook deel aan projecten van verschillende culturele instellingen en we organiseren jaarlijks een musical of een kunstmarkt. Verder doen we mee aan de actie Kinderpostzegels.