Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Medezeggenschap

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school betreft. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle Kykscholen, is ook een vertegenwoordiger vanuit WetterWille aanwezig.
 

Heeft u vragen, tips of ideeën?

Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de OR, MR en GMR staat op www.sbowetterwille.nl


Oudergeleding:  

  • Ruurdje Ferdinands  
  • Arnoud Ernste 
  • vacature, heeft u belangstelling? Neem contact met ons op!    

                                
Personeelsgeleding: 

  • Monica de Boer
  • vacature