Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ziek melden en verlof aanvragen

Ziek melden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt u dan, indien van toepassing, voor 7.30 uur met het vervoersbedrijf dat uw kind naar school brengt. Tussen 8.00 en uiterlijk 8.30 uur kunt u de school bellen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen 

In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op deze website bij downloads.