Schooltijden

De leerlingen vanaf leerjaar 4 gaan vijf gelijke dagen naar school van 8.30-14.15 uur.

De leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 gaan vier gelijke dagen naar school. Ze zijn op de woensdag vrij.