Schooltijden

De leerlingen vanaf leerjaar 3 gaan vijf gelijke dagen naar school van 08.30-14.15 uur.

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn één keer in de veertien dagen op woensdag vrij.