SBO WetterWille

Topkwaliteit: dat mag u van ons verwachten. Wij halen het beste uit onze leerlingen, door hen het beste te bieden. Want dan kunnen ze optimale resultaten behalen en zich goed ontwikkelen. We streven naar topkwaliteit wat betreft de inhoud van ons onderwijs, de manier waarop we de lesstof aanbieden, de omgeving waarin de kinderen leren en de beschikbare ondersteuning voor leerlingen. Kortom: alle belangrijke processen in en rond de school.
De inspectie van het onderwijs kijkt of WetterWille voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor scholen. Maar wij willen meer. We zijn elke dag proactief bezig met kwaliteit en onderzoeken hoe we onze school nog beter kunnen maken. Want dat verdienen onze leerlingen. We leggen hierover verantwoording af aan ouders, leerlingen en personeel