Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Team

Het team van WetterWille

Het team van onze school bestaat uit een directeur, (vak) leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagoog, logopedisten, onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge..

Een deel van het team voert ook taken voor het Expertisecentrum uit.

Professioneel personeel

Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij vragen van onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven aan leerlingen. En daarbij krijgen ze ondersteuning van de school, zoals coaching en scholing. Al onze leerkrachten zijn geschoold in gedrags-en ontwikkelingsproblemen. Ze worden ondersteund door specialisten vanuit het Expertisecentrum, bijvoorbeeld een logopedist, orthopedagoog en creatief therapeut.

Directeur:

 • Peter Zeldenrust

Intern begeleiders/ leerkracht:

 • Monique Wiersma
 • Roelof Udinga

Groepsleerkrachten:

 • Leandra Hoogstra
 • Ellen Bijl
 • Alette Vonk
 • Anneke Wortel
 • Monica de Boer
 • Monica van Dieren
 • Cyrus Kruis
 • Olga Schuil
 • Marieke van den Berg
 • Reinder Althuis
 • Sjanine Hofstra
 • Margriet Griffioen
 • Lisanne Bergstra 

Leraar in opleiding:

 • Susanne Dijkstra
 • Aniek Buikhuizen 
 • Dorien Stilma 

Onderwijsassistenten :

 • Zeta Azourmanian
 • Thea Viëtor
 • Petra Groenland
 • Siegrid vd Meer
 • Marit vd Sluis
 • Mican Akkermans
 • Ricardo Cnossen

Orthopedagoog:

 • Rixt vd Most van Spijk

Logopedist/ Dyslexiespecialist:

 • Janty Kommerij

Vakleerkracht gymnastiek:

 • René van der Veen

Administratie:

 • Sippy Hofstra
 • Tineke Attema

Concierge:

 • Jacco Meijer