Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Praktische Informatie

Social Media 

Bij de aanmelding van uw zoon of dochter op WetterWille kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind in/op:

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

Op de website van de school

In de (digitale) nieuwsbrief

Op social media van de school.

Op Social Schools 

Wijzigingen hierin kunt u aan het begin van elk schooljaar aangeven bij de administratie. 

Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media (zoals Facebook of X) verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.


Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen we heel graag met u in gesprek, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u het beste bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen niet uitkomt, luistert de schooldirecteur naar uw verhaal. Lukt het nog niet om een oplossing te vinden? Dan hebben we op onze school een contactpersoon die met u meedenkt: Voor onze school is dat Roelof Udinga. Deze persoon kan u eventueel doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. José Nederhoed of naar de Landelijke Klachtencommissie.

Machtsmisbruik

Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten  over discriminatie, racisme, agressie,  geweld, (seksuele) intimidatie en  (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.
Onze school is voor de vertrouwens persoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Meer info is te vinden op de website en die van GGD Fryslân. GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn te downloaden via de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 817 of via e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen is onder schooltijd niet toegestaan. De leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben zetten hem bij binnenkomst in school uit, leveren hem in bij de leerkracht die hem vervolgens in de kluis legt. Aan het einde van de schooldag neemt de leerling zijn/haar mobiele telefoon weer mee naar huis.