Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

fusienieuws

Beste ouder(s), verzorger(s

Besturenfusie Gearhing en Odyssee

Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun bestuurlijke krachten bundelen in een nieuw samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een passende naam voor deze fusieorganisatie, waarin we onze krachten, kennis en expertise bundelen. Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter inkopen en zo uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het onderwijs in de school.

College van Bestuur

Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate. Bram is een ervaren bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij maakt de overstap van directeur Fontys International Business School, naar bestuurder in het primair onderwijs. Bram wordt bestuurder van KyK met ruim 500 medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700 leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen.

Stad en platteland

Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen. Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest en Noordwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.

Onderwijs

De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs niet direct zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.