Passend Onderwijs in de praktijk

Wij dagen leerlingen uit om op ontdekkingstocht te gaan; binnen hun mogelijkheden en in een veilige omgeving. We werken met kleine groepen in ruime lokalen. Ieder kind krijgt op het eigen niveau instructie voor taal, spelling, rekenen en lezen. Daarnaast ontdekken leerlingen met hun groep de wereld om hen heen (wereldorientatie) of zijn ze beizg met bijvoorbeeld tekenen, gym, muziek, koken of filmen.