Passend onderwijs voor elke leerling. Daar geloven wij in, daar werken we samen hard aan. Het bieden van maatwerk voor onze leerlingen is een avontuurlijke zoektocht waarbij we graag samenwerken met u als ouder/verzorger. Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl.